Felhasználási feltételek

Általános bevezetés

A www.sutnijo.hu weboldal (továbbiakban sütnijó) (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. (székhely: 1138 Budapest, Mészáros u 58/B, cégjegyzékszám: 01-09-360505) (továbbiakban "Szolgáltató") kezelésében áll.
A webhely megnyitásával Ön (továbbiakban "Felhasználó") elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a webhelyet!

 

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban "feltöltött tartalmak") szerzői vagy védjegyjogai a Szolgáltató tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

 

A Dr. Oetker előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Önnek tilos:

a) kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát,
b) annak tartalmát bármilyen sütnijón kívüli online vagy offline felületen felhasználni.

 

Felhasználók által feltöltött tartalmak felhasználása

A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között a szerzői jogi védelemben részesülő és a Felhasználó által Feltöltött tartalom tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a Felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak.

A Felhasználó elismeri, hogy a sütnijó weboldalon általa hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső Feltöltött tartalmak szerzője, vagy a megfelelő jogosultsággal rendelkezik azok feltöltésére, közzétételére, felhasználására. A Felhasználó a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.

A Felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Szjt. 45§ (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül.

 

Felelősség kizárása

A sütnijó webhely kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Szolgáltató nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

A sütnijó harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és feltöltött tartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik fél jogait, vagy a hatályos magyar jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől a felróhatóan okozott kár megtérítését követelheti.

A sütnijó honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a Felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét.

A feltöltött tartalmakat a Szolgáltató jogosult belátása szerint szerkeszteni, módosítani, eltávolítani. A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.

 

Nyereményjátékok

A Szolgáltató előre nem jelzett időszakonként nyereményjátékokat szervezhet a sütnijó weboldalon.

A nyereményjátékban részt vehet minden, a sütnijó honlapon regisztrált, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár, kivéve a Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. munkatársai, továbbá a nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685 § (b) bekezdésének megfelelően.

A Szolgáltató az esetleges nyeremények elküldését csak a profilon megadott lakcímre tudja elküldeni, az esetlegesen tévesen megadott lakcím miatt tévesen kézbesített nyereményeket nem kézbesíti újra.

Az egyes nyereményjátékok pontos játékszabályzatát azok indításakor a Szolgáltató külön közzé fogja tenni.

 

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben.

A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályokat sértő, vagy közerkölcsbe ütköző, vagy egyszerűen a sütnijó oldal közösségéhez nem illő Feltöltött tartalmakat előzetes tájékoztatás nélkül bármilyen módon módosíthatja, vagy törölheti. A sértő tartalmat feltöltő, vagy a Szolgáltató által nem a sütnijó weboldalon elvárható viselkedést tanúsító Felhasználót a Szolgáltató előzetes tájékoztatás nélkül kitilthatja a sütnijó weboldalról.

A jelen jogi nyilatkozatra és a webhely Felhasználó általi használatára a Magyar Köztársaság jogrendje vonatkozik.

Cookie adatkezelési tájékoztató

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába. Adatvédelmi tájékoztató